Představení společnosti

Společnost CS-PROJECT vznikla roku 1991 osamostatněním z anglo-americké konzultační firmy FORUM EUROPE Ltd.

Společnost realizuje specializované služby spojené s rozvojem systémů řízení. Zaměřuje se na re-engineering a optimalizaci procesů řízení a organizační restrukturalizace, koncepční budování informační podpory pro podporu managementu (enterprise IT architektura), řízení nákladů a optimalizaci využití vnitřních zdrojů organizace, přípravu dotačních příležitostí, řízení projektů a komplexní poradenství pro veřejné zakázky.

Společnost má vybudovaný vysoce kvalifikovaný tým odborníků a síť spolupracujících společností pro zvládání rozsáhlých a specializovaných projektů.

V průběhu let společnost spolupracovala s řadou významných profesních sdružení a organizací – Hospodářská komora hlavního města Prahy, Asociace pro poradenství v podnikání, CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR.

Pro zajištění kvality má společnost zaveden systém managementu kvality řízení dle normy ISO 9001 a systém managementu kvality řízení projektů dle ISO 10001.


Vedení společnosti

Ing. Jaromír Šída, MBA

Vystudoval obor Automatizované systémy řízení v investiční výstavbě na ČVÚT v Praze - Fakulta stavební a MBA na Business School Nederland International (BSNI) studium programu MBA.

Zaměřuje se na problematiku řízení podpůrných procesů vysokých škol, dotační problematiku operačních programů ESIF a strukturální organizační změny.

Využívá dlouhodobých zkušeností z procesních analýz veřejného i komerčního sektoru, projektového managementu (PRINCE2), řízení projektů organizačních změn a zpracování finančních a socioekonomických analýz.

Ing. Pavel Brož

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze - obor finance a obchodní právo.

Dlouhodobě se specializuje na oblasti korporátní analýzy (např. analýza dopadu nových IT řešení či produktů do procesů a organizace, business analýza rozsáhlých informačních systémů), rozvoje systému řízení rozsáhlých organizací, zpracování business analýz a technicko-ekonomických posudků formou studie proveditelnosti a CBA.

Jako certifikovaný Enterprise architekt se věnuje návrhům celkové architektury organizace, dílčích architektur nebo konkrétních řešení v oblasti ICT architektury založených na znalostech různých SW/HW platforem a infrastruktur.