Transfer technologií

POSKYTOVANÉ ODBORNÉ SLUŽBY

 • Analýza procesu tvorby a zachytávání znalostí s potenciálem k technologickému transferu.
 • Analýza Science Industry Links.
 • Analýza následujících funkcí a jejich procesů při tvorbě hodnoty
  • Porovnávání poznatku s existujícími
  • Řízení lidských zdrojů (motivace, důvěrné informace) s ohledem na transfer technologií
  • Řízení Intellectual property (IP)
  • Tvorba hodnoty, obchodní modelování
  • Analýza cyklu projektového řízení VO v režimu kontrakt/kolaborativní výzkum.
 • Konzultace věcného nastavení kontraktu mezi VO a sponzorem.
 • Zakládání spin-off, obchodní plánování.
 • Návrh optimálního konceptu TT.

V PRAXI DOSAŽENÉ PŘÍNOSY

 • Zvýšení počtu transferovaných výsledků
 • Zlepšení propustnosti projektů/kontraktů VaV VO
 • Zvýšení úspěšnosti při získávání kontraktů VaV.

KLÍČOVÉ REFERENCE DODAVATELE RELEVANTNÍ VE VZTAHU K PŘEDMĚTU SPOLUPRÁCE

 • Analýza systémů CTT 9-ti center Excelence v oblasti biomedicíny
 • Nastavení funkce TT v projektu BIOCEV
 • Konzultace nastavení CCT HK
 • V důvěrném režimu konzultace kontraktu Kolaborativního výzkumu hexavakcíny (AV + Institut Pasteur + 1), obchodní model